Grupowy Program
Obsługi Prawnej BenefitLex

Benefit Lex oferuje uprawnionym uczestnikom dostęp do usług prawnych na wysoce preferencyjnych warunkach. Kompleksowy program zapewnia komfort związany z załatwianiem spraw we właściwym terminie oraz ułatwia dostęp do ekspertów z różnych dziedzin prawa. Każdy pracownik i pracodawca otrzymuje gwarancję komfortu psychicznego związanego z poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje posiadanie szerokiej i profesjonalnej obsługi prawnej.

Sprawdź warianty

Szeroki i kompleksowy zakres świadczonych usług w ramach BenefitLex

Poznaj wyjątkowy pakiet korzyści
Programu BenefitLex

Dla Pracownika

Dla Pracodawcy

BenefitLex – zakres Programu Obsługi Prawnej – indywidualna kontynuacja

Silver
Gold
Platinum
Usługi bezpłatne
Osobisty Asystent Prawny
Bezpłatny profil klienta w systemie informatycznym
Infolinia wypadkowa 24/7
Bezpłatna weryfikacja sprawy*
Jedna bezpłatna godzina porady prawnej w roku - -
Usługi bezgotówkowe
Finansowanie 100% kosztów obsługi prawnej w sprawach odszkodowawczych*
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej błędów medycznych 31% 30% 29%
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej pozostałych szkód osobowych 19% 18% 17%
Finansowanie 100% kosztów sądowych*
Usługi w atrakcyjnej stawce
Stawka za godzinę pracy adwokata bądź radcy prawnego na etapie przedsądowym (brutto) 109 PLN 99 PLN 90 PLN
Stawka za godzinę pracy adowkata bądź radcy prawnego na etapie sądowym (brutto) 109 PLN 99 PLN 90 PLN
Stawka za konsultację z psychologiem (brutto) - 99 PLN / 50 min 90 PLN / 50 min
Zniżki na opłatę notarialną w wybranych lokalizacjach 40% 40% 40%
Bez limitów w liczbie usług
Możliwość przystąpienia do Benefit Lex członków rodziny
Zapytaj o ofertę

Usługi prawne świadczone przez Adwokatów i Radców Prawnych. Capital Lex S.A. wskaże do realizacji usługi Adwokata bądź Radcę Prawnego będącego specjalistą w dziedzinie prawa której dotyczy problem prawny Abonenta. Usługi świadczone są w cenie 99 PLN brutto (wariant Gold) i 149 PLN (wariant Basic) za godzinę jej świadczenia.

Dziedziny w ramach których realizowane są Usługi prawne:

 • prawo cywilne
 • prawo medyczne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo spadkowe
 • prawa autorskie i pokrewne, prawo o ochronie konkurencji i konsumentów
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo administracyjne
 • prawo nieruchomości
 • prawo konstytucyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczeń społecznych)

W ramach dziedzin prawa wykonywane są między innymi następujące usługi prawne:

 • doradztwo prawne (spotkanie indywidualne z adwokatem lub radcą prawnym)
 • wstępna opinia prawna (pisemna lub ustna)
 • kompleksowa opinia prawna (pisemna)
 • przygotowanie pism i odpowiedzi na pisma na etapie przedsądowym
 • windykacja
 • postępowanie egzekucyjne – reprezentacja dłużnika
 • postępowanie egzekucyjne – reprezentacja wierzyciela
 • reprezentacja Abonenta w negocjacjach i sporach
 • przygotowanie umów pod indywidualne potrzeby Abonenta
 • analiza umów gdzie stroną jest Abonent
 • przygotowanie pisma procesowego na etapie sądowym (sąd I i II instancji – innego niż pozew i odpowiedź na pozew)
 • przygotowanie środka odwoławczego (apelacja)
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew, repliki na etapie sądowym (sąd I i II instancji)
 • zastępstwo procesowe – reprezentacja Abonenta przed sądami I i II instancji
  oraz organami administracji publicznej

W wybranych lokalizacjach na terenie Polski Abonenci uprawnieni są do zniżki na taksę notarialną w wysokości 40% (wariant Gold) i 20% (wariant Basic).

Usługa Infolinii Wypadkowej świadczona jest przez Adwokatów i Radców prawnych dla Abonenta uczestniczącego w wypadku drogowym lub kolizji, w których Abonent jest sprawcą bądź poszkodowanym.

Infolinia Wypadkowa jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę we wszystkie dni w roku (24/7).

W ramach Infolinii Wypadkowej udzielana jest informacja o prawach i obowiązkach strony uczestniczącej w kolizji bądź wypadku drogowym.

Usługa dostępna w wariancie Gold.

W sprawach dotyczących szkód osobowych gdzie Abonent jest poszkodowanym Capital Lex S.A. pokrywa 100% kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenie prawnika). W takich sprawach wynagrodzenie Capital Lex S.A. zdefiniowane jest jako procent kwoty uzyskanej dla Abonenta i wynosi: 

 • w przypadku szkód osobowych spowodowanych błędami medycznymi 29%  (wariant Gold) i 33% (wariant Basic) brutto od wypłaconego świadczenia,

w przypadku szkód osobowych spowodowanych pozostałymi zdarzeniami 17%(wariant Gold) i 19% (wariant Basic). brutto od wypłaconego świadczenia.

W zakwalifikowanych przez Capital Lex S.A. sprawach dotyczących szkód osobowych, w których Abonent był poszkodowanym, Capital Lex S.A. może podjąć decyzję o pokryciu 100% kosztów sądowych (koszty wpisu sądowego, biegłych sądowych, zastępstwa procesowego dla strony przeciwnej). W takim przypadku Capital Lex S.A. należne będzie dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne liczone od uzyskanej dla Abonenta kwoty.

Capital Lex S.A. dedykuje do obsługi dla wybranej grupy Abonentów prawnika, którego zadaniem jest koordynacja usług świadczonych w ramach Programu. Usługa dostępna w wariancie Gold.

Usługa realizowana jest przez zespół składający się z Mediatora (osobę wpisaną na listę stałych mediatorów w jednym z sądów powszechnych)  oraz Adwokata bądź Radcy prawnego. Stawka za godzinę negocjacji wynosi 199 PLN brutto (wariant Basic) oraz 149 PLN brutto (wariant Gold).

O Spółce

dr Krzysztof Drożdż

Prezes Zarządu, Akcjonariusz Spółki

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach z branży ubezpieczeniowej (Zurich, MetLife, HDI Gerling, INTER – obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy, ubezpieczenia zdrowotne), developerskiej (MARVIPOL), energetycznej (EDF). Założyciel i współinwestor w kilku przedsięwzięciach biznesowych. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora.

Mirosław Kowalski

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu. Od początku działalności…

Czytaj więcej

Jacek Drożdż

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w…

Czytaj więcej

Krzysztof Tarasiewicz

Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej…

Czytaj więcej

Grzegorz Gromada

Członek Rady Nadzorczej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie z zarządzaniu…

Czytaj więcej

Tomasz Bilski

Prokurent Capital Lex Kancelarii Prawno-Podatkowej S.A.

Czytaj więcej