Grupowy Program
Obsługi Prawnej BenefitLex

Benefit Lex oferuje uprawnionym uczestnikom dostęp do usług prawnych na wysoce preferencyjnych warunkach. Kompleksowy program zapewnia komfort związany z załatwianiem spraw we właściwym terminie oraz ułatwia dostęp do ekspertów z różnych dziedzin prawa. Każdy pracownik i pracodawca otrzymuje gwarancję komfortu psychicznego związanego z poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje posiadanie szerokiej i profesjonalnej obsługi prawnej.

Sprawdź warianty

Szeroki i kompleksowy zakres świadczonych usług w ramach BenefitLex

Poznaj wyjątkowy pakiet korzyści
Programu BenefitLex

Dla Pracownika

Dla Pracodawcy

BenefitLex – zakres Grupowego Programu Obsługi Prawnej

Basic
Gold
Stawka za godzinę pracy Adwokata bądź Radcy Prawnego na etapie przedsądowym 149 PLN 99 PLN
Stawka za godzinę pracy Adwokata bądź Radcy Prawnego na etapie sądowym 149 PLN 99 PLN
Sesja z psychologiem (50 min.) 99 PLN 79 PLN
Stawka za godzinę pracy zespołu składający się z Mediatora oraz Adwokata bądź Radcy Prawnego przy sporach pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą 199 PLN 149 PLN
Bezgotówkowe prowadzenie spraw dotyczących szkód osobowych
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej szkody osobowej spowodowanej błędami medycznymi 33% 29%
Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej pozostałych szkód osobowych (innych niż błędy medyczne) 19% 17%
Finansowanie kosztów sądowych w zakwalifikowanych sprawach
Zniżki na taksę notarialną w wybranych lokalizacjach w Polsce 20% 40%
Bezpłatny profil klienta w systemie informatycznym (zakładany przy pierwszej sprawie)
Infolinia Wypadkowa 24/7
Osobisty Asystent Prawny
Nielimitowane: usługi prawne i konsultacje psychologiczne w pakiecie
Możliwość przystąpienia członków rodzin
Zapytaj o ofertę

Usługi prawne świadczone przez Adwokatów i Radców Prawnych. Capital Lex S.A. wskaże do realizacji usługi Adwokata bądź Radcę Prawnego będącego specjalistą w dziedzinie prawa której dotyczy problem prawny Abonenta. Usługi świadczone są w cenie 99 PLN brutto (wariant Gold) i 149 PLN (wariant Basic) za godzinę jej świadczenia.

Dziedziny w ramach których realizowane są Usługi prawne:

 • prawo cywilne
 • prawo medyczne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo spadkowe
 • prawa autorskie i pokrewne, prawo o ochronie konkurencji i konsumentów
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo administracyjne
 • prawo nieruchomości
 • prawo konstytucyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczeń społecznych)

W ramach dziedzin prawa wykonywane są między innymi następujące usługi prawne:

 • doradztwo prawne (spotkanie indywidualne z adwokatem lub radcą prawnym)
 • wstępna opinia prawna (pisemna lub ustna)
 • kompleksowa opinia prawna (pisemna)
 • przygotowanie pism i odpowiedzi na pisma na etapie przedsądowym
 • windykacja
 • postępowanie egzekucyjne – reprezentacja dłużnika
 • postępowanie egzekucyjne – reprezentacja wierzyciela
 • reprezentacja Abonenta w negocjacjach i sporach
 • przygotowanie umów pod indywidualne potrzeby Abonenta
 • analiza umów gdzie stroną jest Abonent
 • przygotowanie pisma procesowego na etapie sądowym (sąd I i II instancji – innego niż pozew i odpowiedź na pozew)
 • przygotowanie środka odwoławczego (apelacja)
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew, repliki na etapie sądowym (sąd I i II instancji)
 • zastępstwo procesowe – reprezentacja Abonenta przed sądami I i II instancji
  oraz organami administracji publicznej

W wybranych lokalizacjach na terenie Polski Abonenci uprawnieni są do zniżki na taksę notarialną w wysokości 40% (wariant Gold) i 20% (wariant Basic).

Usługa Infolinii Wypadkowej świadczona jest przez Adwokatów i Radców prawnych dla Abonenta uczestniczącego w wypadku drogowym lub kolizji, w których Abonent jest sprawcą bądź poszkodowanym.

Infolinia Wypadkowa jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę we wszystkie dni w roku (24/7).

W ramach Infolinii Wypadkowej udzielana jest informacja o prawach i obowiązkach strony uczestniczącej w kolizji bądź wypadku drogowym.

Usługa dostępna w wariancie Gold.

W sprawach dotyczących szkód osobowych gdzie Abonent jest poszkodowanym Capital Lex S.A. pokrywa 100% kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenie prawnika). W takich sprawach wynagrodzenie Capital Lex S.A. zdefiniowane jest jako procent kwoty uzyskanej dla Abonenta i wynosi: 

 • w przypadku szkód osobowych spowodowanych błędami medycznymi 29%  (wariant Gold) i 33% (wariant Basic) brutto od wypłaconego świadczenia,

w przypadku szkód osobowych spowodowanych pozostałymi zdarzeniami 17%(wariant Gold) i 19% (wariant Basic). brutto od wypłaconego świadczenia.

W zakwalifikowanych przez Capital Lex S.A. sprawach dotyczących szkód osobowych, w których Abonent był poszkodowanym, Capital Lex S.A. może podjąć decyzję o pokryciu 100% kosztów sądowych (koszty wpisu sądowego, biegłych sądowych, zastępstwa procesowego dla strony przeciwnej). W takim przypadku Capital Lex S.A. należne będzie dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne liczone od uzyskanej dla Abonenta kwoty.

Capital Lex S.A. dedykuje do obsługi dla wybranej grupy Abonentów prawnika, którego zadaniem jest koordynacja usług świadczonych w ramach Programu. Usługa dostępna w wariancie Gold.

Usługa realizowana jest przez zespół składający się z Mediatora (osobę wpisaną na listę stałych mediatorów w jednym z sądów powszechnych)  oraz Adwokata bądź Radcy prawnego. Stawka za godzinę negocjacji wynosi 199 PLN brutto (wariant Basic) oraz 149 PLN brutto (wariant Gold).

O Spółce

Tomasz Bilski

Członek Zarządu Capital Lex Kancelarii Prawno-Podatkowej S.A. od sierpnia 2019 roku.

Czytaj więcej

Mirosław Kowalski

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu. Od początku działalności…

Czytaj więcej

Jacek Drożdż

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w…

Czytaj więcej

Krzysztof Tarasiewicz

Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej…

Czytaj więcej

Grzegorz Gromada

Członek Rady Nadzorczej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie z zarządzaniu…

Czytaj więcej